۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

یادگیری استفاده از لگن و توالت

زمان مطالعه: 3 دقیقه اطفال وقتی از نظر فیزیکی آماده باشند، کنترل مثانه و مجاری ادراریشان ارادی می‏شود. هر کودکی در این زمینه متفاوت است؛ بنابراین مهم‏ترین کار این است […]