۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

نکاتی در مورد واکسن و واکسیناسیون

زمان مطالعه: 3 دقیقه واکسن حاوی بخش کوچکی از باکتری یا ویروسی است که تولید بیماری می‌کند، یا مقادیر بسیار کمی از مواد شیمیایی که باکتری یا ویروس تولید می‌کند. […]
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

واکسیناسیون بدون برنامه

زمان مطالعه: 2 دقیقه بعضی واکسن‌ها تنها به نوزادان و کودکانی داده می‌شود که زمینه یا شیوۀ زندگی‌شان آنها را در معرض خطر جدی‌ ابتلا به بیماری‌های خاص قرار داده […]
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

واکسن اوریون، سرخک، سرخجه (MMR)

زمان مطالعه: 3 دقیقه توصیه می‌شود دُز اول این واکسن در حدود ۱۳ ماهگی و دُز دوم در ۳ سال و ۴ ماهگی زده شود. گرچه می‌توان آن را زودتر […]
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

واکسن‌های چندگانۀ DTaP/IPV/Hib

زمان مطالعه: 3 دقیقه زمان توصیه شده برای تزریق این واکسن دو، سه و چهارماهگی است، این واکسن نوزاد را در برابر بیماری‌های زیر محافظت می‌کند...
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

واکسیناسیون کودک

زمان مطالعه: 2 دقیقه یک برنامۀ واکسیناسیون منظم برای تمام کودکان، به منظور مصون کردن آنها نسبت به بیماری‌های بالقوه خطرناک طراحی شده است؛ اما در صورت وجود نیازهای بهداشتی […]