۱۸ فروردین ۱۴۰۱

مفهوم دلبستگی

زمان مطالعه: 3 دقیقه روان‌شناسانی چون جان بالبی و رنی اسپیتز بر تأثیرات جدایی والدین و نوزادان و تاثیرات دلبستگی نوزادان به والدین، مطالبی را مطرح کرده‌اند. طبق یافته‌های آن‌ها […]