۱۵ آبان ۱۴۰۰

چرت زدن حافظه و یادگیری نوزاد را بهبود می‌دهد

زمان مطالعه: 3 دقیقه همه می‌دانیم که خواب بخش مهمی از زندگی ماست. در واقع ما تقریباً ⅓ از عمر خود را در خواب سپری می‌کنیم. بنابراین جای تعجب نیست […]