۱۳ دی ۱۴۰۰

موفقیت تحصیلی و اجتماعی

زمان مطالعه: 2 دقیقه 3 سال اول زندگی، از نظر رشدی، دوران بسیار مهمی برای کودک می‌باشد. در این دوران، نوزادِ وابسته کم‌کم توانایی راه رفتن به دست می‌آورد و […]