۱۷ فروردین ۱۴۰۱

مدیریت اضطراب غریبه

زمان مطالعه: 3 دقیقه یکی‌از رایج‌ترین ترس‌های 6 ماهۀ دوم زندگی نوزادان، اضطراب در رویارویی با غریبه‌ها است؛ یا به اصطلاح رایج، غریبی کردن. کودکان خردسال به هنگام مواجهه با […]