۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

عزت نفس

زمان مطالعه: 2 دقیقه کودک شما، خود را با مجموعه‌ای از ویژگی‌ها، توانایی‌ها و ارزش‌ها توصیف می‌کند. این ویژگی‌های منحصر به فرد، خودپندارۀ او است؛ یعنی آنچه که فرد برای توصیف خود به […]