۱۵ آذر ۱۴۰۰

فواید خودآگاهی

زمان مطالعه: 2 دقیقه وقتی در مورد خودآگاهی کودکان صحبت می‌کنیم، به توانایی آن‌ها در شناخت خود و همچنین ارزیابی و پاسخ مناسب به موقعیت‌های مختلف شخصی و بین‌فردی اشاره […]