۱۱ شهریور ۱۴۰۱

شاخص وزن به ازای سن

زمان مطالعه: 3 دقیقه از بین شاخص‎های مهم رشدی در کودکان، وزن مهم‌ترین شاخص به حساب می‌آید. شاخص وزن به ازای سن نشانگر وضعیت تغذیه در زمان حال و گذشتۀ […]