۱۵ آبان ۱۴۰۰

به رغم همۀ دردسرها!‏

زمان مطالعه: 3 دقیقه وقتی بچه می‌خواهد راه رفتن یاد بگیرد و 50 بار زمین می‌خورد، هرگز با خود فکر نمی‌کند: «شاید من به درد این کار نمی‌خورم.» به زودی […]