۱۱ شهریور ۱۴۰۱

شاخص قد

زمان مطالعه: 3 دقیقه شاخص قد می‌تواند نشان‌دهندۀ وضعیت قبلی تغذیه و رشد کودک باشد. این شاخص کمک می‌کند کسانی که دچار کوتاهی قد ناشی از سوءتغذیۀ طولانی یا بیماری […]
۱۱ شهریور ۱۴۰۱

شاخص وزن به ازای سن

زمان مطالعه: 3 دقیقه از بین شاخص‎های مهم رشدی در کودکان، وزن مهم‌ترین شاخص به حساب می‌آید. شاخص وزن به ازای سن نشانگر وضعیت تغذیه در زمان حال و گذشتۀ […]
۱۱ دی ۱۴۰۰

نکاتی برای بهبود توجه کودک

زمان مطالعه: < 1 دقیقه انتظار توجهی فراتر از مرحلۀ رشدی کودک خود نداشته باشید. کودکان ۳ و ۴ ساله می‌توانند به طور متوسط ​​۱۰ تا ۱۲ دقیقه بر روی یک […]
۰۱ دی ۱۴۰۰

فرزندپروری مثبت

زمان مطالعه: 3 دقیقه شواهد نشان می‌دهد که کودک شما بین ۲۴ تا ۴۸ ماهگی بسیاری از مهارت‌های اجتماعی و عاطفی کلیدی را کسب می‌کند. کوچولوی شما با مهارت‌های جدیدی […]
۲۸ آذر ۱۴۰۰

تقویت استدلال مفهومی کودکم

زمان مطالعه: 2 دقیقه بر اساس یافته‌های آکادمی اطفال آمریکا، کودکان، بین ۳۶ تا ۴۸ ماهگی مهارت‌های مربوط به استدلال مفهومی را کسب می‌کنند. این مهارت‌ها برای درک و دسته‌بندی […]
۲۷ آذر ۱۴۰۰

وضعیت بدنی و مهارت‌های دستی

زمان مطالعه: 2 دقیقه بین ۳ تا ۴ سالگی، فرزند شما به بسیاری از مهارت‌های مربوط به حیطۀ حرکات درشت مسلط می‌شود. او اکنون می‌تواند هنگام نشستن یا ایستادن وضعیت […]