۱۵ آذر ۱۴۰۰

پیشرفت زبانی کودک 3 ساله‌تان

زمان مطالعه: 2 دقیقه در حدود 3 سالگی، واژگان فعال کودکان شامل ۳۰۰ کلمه یا بیشتر است. در واقع، با توجه به کلماتی که کودک روزانه می‌شنود، او به طور […]