۲۴ آبان ۱۴۰۰

هماهنگی دست‌ها: 0 تا 12 ماهگی

زمان مطالعه: 4 دقیقه در این مقاله بر روی هماهنگی دست و چشم نوزاد شما در سال اول زندگی تمرکز خواهیم کرد. این پیشرفت ماجراجویی بزرگی برای فرزند شماست و […]
۱۵ آبان ۱۴۰۰

هماهنگی دست‌ها: 12 تا 24 ماهگی

زمان مطالعه: 3 دقیقه هنوز زمان زیادی نیاز است تا مهارت‌های حرکتی ریز کودکتان به طور کامل شکل بگیرند. با تمرکز بیشتر بر عضلات کوچک کودک، فعالیت‌های جدیدی را برای […]